• Deutsch
 • English

Zásady zpracování a ochrana osobních údajů

Následující informace poskytují jednoduchý přehled toho, co se stane s vašimi osobními údaji, když navštívíte web www.michaela-karsten.cz. Osobní údaje jsou veškeré údaje, pomocí kterých můžete být osobně identifikováni. 

Obsah:

 1. Ochrana dat v kostce – obecné informace
 2. Povinné informace – orgán zpracující údaje na tomto webu
 3. Sběr dat na tomto webu
 4. Pluginy a nástroje

 

 1. Ochrana dat v kostce - obecné informace

Pokud jste mojim zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete mne své osobní údaje. Jako provozovatel tohoto webu zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Kdo je zodpovědný za sběr dat na tomto webu?

Zpracování údajů na tomto webu je prováděno provozovatelem webu. 

MUDr. Michaela Karsten, se sídlem v Německu, Hubertusstr. 105, 99094 ERFURT; zaregistorvána na finančním úřadu „Finanzamt ERFURT“, Německo (dne 30.11.2009),
DIČ/ (Umsatzsteuer Identifikationsnummer): DE 268667919
IČ/ Steuernummer: 151/237/14242

Kontaktní mail: kontakt@michaela-karsten.cz

Telefon: 0049-157 56 56 9007

 

Odpovědným orgánem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s ostatními rozhoduje o účelech a způsobech zpracování osobních údajů (např. Jména, e-mailové adresy atd.).

 

Jak shromažďuji vaše údaje?

Na jedné straně jsou vaše údaje shromažďovány, když mne je sdělíte. Mohou to být například data, která zadáte do kontaktního nebo objednávkového formuláře (k fakturaci) anebo při přihlášení se k odebírání newsletteru.

Další údaje jsou automaticky zaznamenávány systémy IT, když navštívíte tento web. Jedná se hlavně o technická data (např. Internetový prohlížeč, operační systém nebo doba zobrazení stránky). Tyto údaje se shromažďují automaticky, jakmile vstoupíte na tento web.

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno) využívám za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení či novinek. Jste-li mojim zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, kde jste projevili zájem o moji práci, další nabídky nebo newsletter. Pokud nejste mojim zákazníkem, zasílám vám newslettery či jiné produkty jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

K čemu používám vaše údaje?

Některá data jsou shromažďována, aby byla zajištěna bezchybnost webových stránek. K analýze vašeho uživatelského chování lze použít další data.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je, jako by byly moje vlastní. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Jaká máte práva ohledně svých údajů?

Máte právo kdykoli bezplatně dostávat informace o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Máte také právo požadovat opravu, blokování nebo vymazání těchto údajů. Pokud máte další dotazy týkající se ochrany údajů, můžete mě kontaktovat na adrese kontakt@michaela-karsten.cz a ve lhůtě nejpozději 5 pracovních dnů Vám bude doloženo jaké osobní údaje zpracováváme a proč. V krajním případě máte také právo podat stížnost u příslušného orgánu dozoru. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů. Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

 

 

 

 1. Povinné informace

Soukromí

Jako provozovatel tohoto webu beru ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházím důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a tímto prohlášením o ochraně údajů.

Když používáte tento web, shromažďují se různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, pomocí kterých můžete být osobně identifikováni. Toto prohlášení o ochraně údajů vysvětluje, které údaje shromažďuji a k čemu je používám. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to děje.

Upozorňuji, že přenos dat přes internet (např. při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana dat před přístupem třetích stran není možná.

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním údajů

Mnoho operací zpracování dat je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Postačuje mne neformální e-mail na adresu uvedené v právním oznámení.

.

Zákonnost zpracování údajů prováděného před zrušením zůstává zrušením nedotčena.

Právo podat stížnost u příslušného orgánu dozoru

V případě porušení zákona o ochraně údajů má dotyčná osoba právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Příslušným dozorovým úřadem pro otázky ochrany údajů je státní úředník pro ochranu údajů federálního státu, ve kterém má mé podnikání sídlo. Seznam inspektorů ochrany údajů a jejich kontaktní údaje najdete na následujícím odkazu: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html .

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na automatické předání údajů, které zpracovávám na základě vašeho souhlasu nebo plnění smlouvy, vám nebo třetí straně v běžném strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímý přenos údajů jiné odpovědné osobě, bude to provedeno, pouze pokud je to technicky proveditelné.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

 

Šifrování SSL nebo TLS

Z bezpečnostních důvodů a kvůli ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které mne zasíláte jako provozovateli webových stránek, používá tento web (poskytovatel Word Press) SSL nebo šifrování TLS. Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, nemohou údaje, které nám předáváte, číst třetími stranami.

Zašifrované platební transakce na tomto webu

Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti Stripe, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti Stripe. 

 

Informace, blokování, mazání

V rámci příslušných právních ustanovení máte právo na bezplatné informace o vašich uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a v případě potřeby právo na opravu, blokování nebo smazání těchto údajů. Pokud máte další dotazy týkající se osobních údajů, můžete mne kdykoli kontaktovat na adrese kontakt@michaela-karsten.cz.

 

 1. Sběr dat na našem webu

Soubory cookie

Některé z internetových stránek používají takzvané cookies. Soubory cookie nepoškodí váš počítač a neobsahují viry. Cookies slouží k tomu, aby byla naše nabídka uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a uloženy ve vašem prohlížeči.

Většina cookies, které používám na tomto webu, jsou takzvané „relační cookies“. Po vaší návštěvě jsou automaticky smazány. Ostatní soubory cookie zůstanou uloženy ve vašem zařízení, dokud je nevymažete. Tyto soubory cookie nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie, a povolit soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučit přijímání souborů cookie v určitých případech nebo obecně a aktivovat automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud jsou soubory cookie deaktivovány, může být funkčnost tohoto webu omezena.

Cookies, které jsou nutné k provedení procesu elektronické komunikace nebo k zajištění určitých funkcí, které požadujete (např. Funkce nákupního košíku), se ukládají na základě čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání souborů cookie pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb. Pokud jsou uloženy další soubory cookie (např. Soubory cookie pro analýzu vašeho chování při procházení), bude s nimi v tomto prohlášení o ochraně údajů zacházeno samostatně.

 

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v takzvaných souborech protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Tyto jsou:

 • Typ a verze prohlížeče
 • použitý operační systém
 • URL odkazujícího serveru
 • Název hostitele přistupujícího počítače
 • Čas požadavku serveru
 • IP adresa

Tato data nebudou sloučena s jinými zdroji dat.

Základem pro zpracování údajů je čl.6 odst.1 písm. F) GDPR, který umožňuje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

 

Kontaktní a objednávací formulář

Pokud mne pošlete dotazy pomocí kontaktního formuláře, budou vaše údaje z dotazovacího formuláře, včetně kontaktních údajů, které jste zde uvedli, uloženy pro účely zpracování dotazu a pro případ následných dotazů. Bez vašeho souhlasu tyto údaje nepředávám.

Zpracování údajů zadaných v kontaktním formuláři probíhá výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Postačuje mě neformální e-mail na kontakt@michaela-karsten.cz. Zákonnost operací zpracování údajů prováděných před zrušením zůstává zrušením nedotčena.

Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, budu pečlivě ochraňovat v souladu se zákonem o ochraně osobních dat, dokud mne nepožádáte o jejich smazání, odvolání vašeho souhlasu s uložením nebo účel uložení dat již nebude platit (např. po zpracování vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení – zejména doby uchování - zůstávají nedotčena.

Údaje v kontaktním formuláři:

 • Titul
 • Jméno
 • Příjmení
 • Ulice
 • Číslo popisné
 • PSČ
 • Měst/ Místo
 • Telefon
 • E-mailem
 • Zpráva

Údaje v objednávacím formuláři:

 • Jméno
 • Příjmení
 • Název firmy
 • Ulice
 • Číslo popisné
 • PSČ
 • Město/ Místo
 • Země/ Region
 • Telefon
 • E-mailová adresa
 • DIČ

 

V době odeslání zprávy se ukládají také následující data:

(1) IP adresa uživatele

(2) Datum a čas registrace

Ke zpracování údajů je v rámci procesu odesílání získán váš souhlas a je odkazováno na toto prohlášení o ochraně údajů.

Zpracování údajů (údaje o zákaznících)

Osobní údaje shromažďuji, zpracovávám a používám, pouze pokud jsou nezbytné pro vytvoření, návrh obsahu nebo změnu právního vztahu (inventární údaje). Děje se tak na základě čl. 6 odst. 1 písm. B GDPR, který umožňuje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření. Shromažďuji, zpracovávám a používám osobní údaje o používání mé webové stránky (údaje o používání), pouze pokud je to nezbytné k tomu, abych uživateli umožnila používat nabízené služby nebo je fakturovat.

Shromážděné údaje o zákaznících budou smazány po uzavření smlouvy nebo ukončení obchodního vztahu. Zákonné doby uchovávání zůstávají nedotčeny.

 1. 4. Pluginy a nástroje

Webová písma Google

Tato stránka používá pro jednotné zobrazení písem tzv. Webová písma, která poskytuje Google. Když vyvoláte stránku, načte váš prohlížeč požadovaná webová písma do mezipaměti prohlížeče, aby správně zobrazoval texty a písma.

Z tohoto důvodu se prohlížeč, který používáte, musí připojit k serverům Google. Díky tomu společnost Google pozná, že na náš web byl přistupován prostřednictvím vaší IP adresy. Používání Google Web Fonts probíhá v zájmu jednotné a přitažlivé prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR.

Pokud váš prohlížeč nepodporuje webová písma, bude váš počítač používat standardní písmo.

Další informace o Google Web Fonts najdete na https://developers.google.com/fonts/faq a v prohlášení společnosti Google o ochraně osobních údajů: https://www.google.com/policies/privacy/ .

crossmenu