• Deutsch
  • English

Jak komunikovat na úrovni

30 října, 2023

Přemýšleli jste někdy nad tím, jak zlepšit způsob vlastní komunikace? Rádi byste komunikovali efektivně a přitom zanechali dojem? Ať už hovoříme o jednoduché konverzaci s kolegy, prezentaci před obecenstvem, jednání s obchodními partnery nebo s přáteli, schopnost elegantně komunikovat má obrovský vliv na naše úspěchy a vztahy. Pojďme se proto podívat, jaká cesta k ní vede.

 

Vzpomeňte si na proběhlé situace a interakce

Vzpomínka na předchozí setkání s kolegy, obchodními partnery či potenciálními zákazníky nám umožňuje budovat udržitelné vztahy. Velmi pomáhá, pamatujeme-li si důležité informace z posledních setkání. Druhá strana toto jistě ocení. Každý, kdo v konverzaci nabude pocitu, že byl skutečně vnímán, bude mít i pocit, že je pro druhou osobu důležitý. Tím bude připraven konverzovat otevřeněji a komunikace tak dosáhne vyšší úrovně.

 

Zapamatujte si jména

Pamatování si jmen a osobních informací o lidech, s nimiž komunikujeme, ukazuje, že jim věnujeme pozornost a máme o ně skutečný zájem. To zlepšuje vztahy a vytváří dojem důvěry.

Že je na to naše paměť krátká? Vyvedu vás z omylu. Podle studie Stanford University se lidský mozek konstrukčně vyrovná nejmodernějším počítačům. Mozková kůra je schopna disponovat 125 biliony synapsí, které mohou mít v zásobě až 2,5 petabajtu celkové paměťové kapacity.

 

Myslete na komunikační styl

Každý má svůj unikátní způsob vyjadřování a vnímání. Zatímco jeden ocení stručné a rychlé sdělení, jiný klade důraz na pomalejší tempo konverzace. Schopnost rozlišovat a pamatovat si komunikační styl druhých je důležité. Porozumíme-li tomu, jakým způsobem ostatní komunikují, dokážeme lépe reagovat a přizpůsobit se.

 

Vnímejte řeč těla

Všímejme si také řeči těla, která zahrnuje gesta, mimiku a postavení těla. Vědomé vnímání a kontrola vlastní řeči těla, stejně jako pozornost k řeči těla druhých, může pomoci interpretovat nevyřčené zprávy a posílit efektivitu komunikace. Anebo dokonce pomůže odhalit i nepravdy v komunikaci.

 

Aktivně naslouchejte a buďte vědomě pozorní

Bez aktivního poslouchání toho, co druzí říkají, se kvalitní komunikace neobejde. Důležitá je i vědomá pozornost k tomu, co se v komunikaci děje. Jedině tak dokážeme identifikovat klíčové body a reagovat na ně. Důležité je znát i více o očním kontaktu.

 

Zhodnoťte, co a jak bylo řečeno

Schopnost sebereflexe nám umožňuje zhodnotit naši vlastní komunikaci. Řekli jsme něco způsobem, který by bylo možné zlepšit? Co naopak vedlo k úspěchu? Tato dovednost nám pomáhá se v komunikaci stále zlepšovat. Zeptejte se i nejlepších přátel, kteří vám mohou nabídnout konstruktivní kritiku.

 

Buďte empatičtí 

Vcítit se do pocitů a potřeb druhých je umění a zároveň zásadní aspekt komunikace, zejména při řešení konfliktů. Snažíme-li se chápat, co druzí cítí a prožívají, můžeme konflikty či vypjaté situace řešit s větším porozuměním a respektem.

 

Používejte emoční inteligenci

Emoční inteligence nám zase umožňuje rozpoznat emocionální potřeby druhých, což posiluje vztahy a buduje důvěru. Také nám pomáhá efektivně řešit konflikty a minimalizovat zbytečné emocionální reakce.

Podle tohoto reportu se přibližně 58 % úspěchu v zaměstnání připisuje právě emoční inteligenci. Zajímavé je i to, že školení a testování emoční inteligence využívá až 75 % společností z žebříčku Fortune 500.

 

Mějte přehled

Důležitá je samozřejmě také znalost toho, co chceme sdělit. Ve světě obchodu zákazníci očekávají, že budeme mít důkladné znalosti o našich produktech či službách. Díky tomu můžeme odpovědět na jejich otázky, vyřešit jejich obavy a efektivně vést prodejní konverzaci.

 

Vsaďte na storytelling

Silným nástrojem jsou nakonec i příběhy. Umíme-li vyprávět příběhy, ať už o tom, co nabízíme, nebo čeho chceme komunikací dosáhnout, můžeme přimět ostatní k tomu, aby se s nimi identifikovali. Příběhy dávají informacím emocionální rozměr a lidé si je snáze zapamatují.

Schopnost komunikovat na úrovni zkrátka úzce souvisí s pamětí a pozorností vůči druhým. Chcete-li tyto oblasti posílit, ráda vás provedu mentálním a paměťovým tréninkem.

Další články

crossmenuarrow-down