• Deutsch
  • English

Kvalitní paměť hraje v době digitálních změn klíčovou roli

23 srpna, 2023

„Proč bych si to měl nebo měla pamatovat, když si to snadno najdu na internetu?“ Také jste podobnou větu už někdy zaslechli? Ano, dnešní doba nabízí neustálý přístup k informacím, a proto se může někomu zdát, že není třeba paměť už tolik používat. Všechny informace se přece dají najít na pár kliknutí myší. Jenže pozor, zdání klame. Tímto nastavením mysli a následným chováním můžete odstartovat ochabování řady schopností.

 

Proč se vyplatí držet paměť v pozoru a FIT i v době digitálních změn?

 

1. Lépe se učíme a rychleji profesně rosteme

Výborná paměť je nepostradatelná k úspěšnému vzdělávání se a v kariérním růstu. Lidé, kteří vědí, jak si vytvořit optimální podmínky k učení a pracují s paměťovými technikami, dokáží rychleji zpracovávat nové informace a s tím se pak i lépe adaptují na změny. Také se snadněji orientují v komplexních úkolech. A významnost toho, že udrží v hlavě důležité termíny, jména obchodních partnerů či tváře zákazníků, snad ani nemusím připomínat.

2. Jsme efektivnější a produktivnější

Rychlost a efektivita jsou synonymy dnešní doby. Často stojíme před složitými úkoly a náročnými rozhodnutími, se kterými si musíme co nejdříve poradit. Lidé s výbornou pamětí mají v tomto směru obrovskou výhodu. Dokáží totiž pracovat s bohatými zdroji informací a používat je simultánně, jsou schopni zapamatovat si důležité údaje a rovnou je aplikovat v praxi. Různé studie tak ukazují, že díky tomu jsou produktivnější než ti, kteří spoléhají na opakované vyhledávání informací.

Zajímavé je i zjištění studie Univerzity v Tokiu. Ta ukázala, že narozdíl od všeobecného přesvědčení, že digitální nástroje zvyšují efektivitu, studenti, kteří používali pouze fyzický papír, byli schopni dokončit úkol o 25 % rychleji a vykazovali silnější mozkovou aktivitu než ti, kteří používali tablety či chytré telefony.

3. Jsme kreativnější a inovativnější

Paměť také hraje roli ve vytváření nových myšlenek a inovací. Lidé s výbornou pamětí dokáží spojovat různé informace a zkušenosti, díky čemu pak přicházejí s originálním a kreativním řešením situací. Tato schopnost je neocenitelná právě v digitálním světě, který se rychle mění a vyžaduje inovativní myšlení. Lidé s velmi dobrou pamětí jsou tak vždy o několik kroků před ostatními.

4. Vedeme lepší mezilidské vztahy

Výborná paměť má pozitivní vliv i na mezilidské vztahy. V době, kdy mnoho lidí spoléhá na to, že potřebné informace vyhledá na internetu a že narozeniny přátel mu připomene Facebook, mají lidé s dobrou pamětí nespornou přednost. Jména, tváře a důležité události si totiž zapamatují a díky tomu jsou jejich vztahy s ostatními hlubší a upřímnější. Okolí je také hodnotí jako vřelejší a laskavější a přistupuje k nim s větším respektem.

Nová studie University of North Carolina Greensboro také naznačuje, že kognitivní schopnost má vliv na to, proč jsou některé partnerské dvojice úspěšnější při řešení vzájemných neshod. Studie uvádí, že manželé, kteří mají dobrou dlouhodobou paměť, si při diskusích o problémech lépe pamatují výroky toho druhého. Tyto páry pak v průběhu času vykazují větší pokrok v řešení svých problémů.

5. Jsme kognitivně výkonnější

Výborná paměť je také indikátorem celkové kognitivní výkonnosti. To, že si dokážeme uchovávat a připomínat informace, souvisí s dalšími duševními schopnostmi, jako je pozornost, koncentrace a mentální flexibilita. Pozornost většiny dospělých dosahuje maximálně 20 minut. V poslední dekádě však podle výzkumu amerického Národního centra pro biotechnologické informace došlo k jejímu poklesu o přibližně 12 minut na pouhých 8 minut, pravděpodobně právě kvůli rychlému tempu života a závislosti na technologiích. Rada je tu jednoduchá: Chceme-li být pozornější, procvičujme paměť.

6. Máme bystrou mysl a lepší duševní zdraví

Výborná paměť také přispívá k lepšímu fungování mozku. Stále více výzkumů ukazuje, že udržování dobré paměti má pozitivní vliv na naše psychické zdraví a bystrost. Pravidelná paměťová cvičení pomáhají udržovat mysl pružnou i v pokročilém věku. Lidé, kteří aktivně procvičují paměť a celkově žijí zdravým životním stylem, vykazují podle zjištění Národního centra pro neurologická onemocnění v Pekingu až o 30 % nižší riziko výskytu demence a dalších onemocnění spojených s kognitivním úpadkem. Procvičování paměti nás tak udrží v dlouhodobě dobré zdravotní kondici. Pocit, že se můžete na svoji paměť spolehnout, je energeticky nabíjející a dodává nám i na sebevědomí.

Jak je vidět, i přes digitální změny si výborná paměť zachovává svou hodnotu a měla by mít místo na žebříčku našich životních priorit. Bez ohledu na množství dostupných informací je paměť jedním z největších darů, který nám umožňuje lépe vnímat a využívat (nejen) digitální svět kolem nás. Proto bychom na ni měli myslet a dát jí šanci, aby se mohla nadále rozvíjet.

Další články

crossmenuarrow-down